Nieuwsbrief
CD&V Ternat
N°3 - 19/05/2012
 
 

De gemeenteraadsverkiezingen van oktober komen eraan

De mandatarissen van LVB lopen er gespannen bij. Indien de trend van de vorige gemeenteraadsverkiezingen zich doorzet, zijn zij hun meerderheid kwijt. En dit vinden wij een goede zaak voor onze gemeente. Er zijn de voorbije jaren teveel blunders geweest. Onze gemeente verdient een beter bestuur.

CD&V zal opkomen met een eigen lijst met Michel Vanderhasselt als lijsttrekker en Roland De Feyter als lijstduwer. Sterke kandidaten hebben onze ploeg vervoegd en wij stellen ze graag in dit en de komende krantjes aan jullie voor. In dit krantje verneemt u meer over wat Ingrid Vankelecom beweegt en over het gezond boerenverstand van Rudy Baeyens.

Wenst ook u dat zaken in de gemeente veranderen? Zijn er zaken die u dwarszitten en waarvan u vindt: dit kan toch niet? Graag willen wij dat weten! Mail ons op: info@cdenvternat.be of bel een van onze mandatarissen (zie onze website www.ternat.cdenv.be)

Geert De Feyter

Voorzitter CD&V Ternat


KSKL Ternat betaalt amper huurgeld voor de nieuwe kantine

CD&V Ternat heeft steeds gesteld dat de nieuwe kantine aan de sportsite (kostprijs 800.000 euro) een dure investering was die in feite slechts één voetbalclub ten goede zou komen. Wij hebben ons ook verzet tegen het feit dat KSKL Ternat als enige vereniging een huurgeld voor de kantine mocht betalen in functie van het aantal toeschouwers, omdat dit zou neerkomen op een al te laag huurgeld. De cijfers die Gunter Desmet en Astrid Roeges recent hebben opgevraagd, bevestigen dat CD&V het bij het rechte eind had.  

Rekening houdend met het aantal toeschouwers per wedstrijd heeft KSKL Ternat in het seizoen 2010/2011 amper 758 euro huurgeld betaald voor het gebruik van de kantine, ofwel 34 euro per speeldag. Het gemiddeld huurgeld per wedstrijd in het lopende seizoen 2011/2012 is van dezelfde grootteorde. 

Uit de cijfers blijkt eveneens dat buiten KSKL Ternat slechts twee verenigingen periodiek gebruik maken van de kantine en dan nog in een bescheiden mate: 12 maal in 2010 en 30 maal in 2011. Occasionele gebruikers zijn er nauwelijks: sinds de kantine in 2010 werd opengesteld tot midden april  2012, zijn er amper 37 occasionele gebruikers geweest.  De totale huuropbrengst van de kantine, daarin begrepen het huurgeld van KSKL Ternat, bedraagt 546 euro in 2010 en 2.952 euro in 2011. Dit volstaat zelfs niet om de onderhoudskost van de kantine, exclusief investeringen, personeels- en energiekosten, te dragen. Over beide jaren bedroeg deze onderhoudskost haast het dubbele: 6.398 euro.

Deze cijfers geven ons een wrang gevoel. Burgemeester Parys tevens erevoorzitter van KSKL Ternat heeft hier duidelijk de belangen van zijn voetbalclub laten primeren op het gemeentebelang.


Feest in den Bos was een waar succes!

Met meer dan 100 vrijwilligers stonden ze in het weekend van 1 april paraat voor het eerste feest in den bos en ze hebben er een reuze feest van gemaakt.

Dirk Bauters op zaterdagavond bracht meer dan 450 mensen aan het lachen! Op zondag kon het vele volk langs 108 marktkramen en rommelmarktstanden slenteren. De jogging in den bos trok maar liefst 640 joggers aan. Veel kinderen konden genieten van kidsplanet. En als apotheose, Paul Severs en meer dan 500 enthousiaste feesters!

Het hele feest op den bos bracht meer dan 2000 mensen op de been. Een dikke proficiat aan voorzitter Dirk De Roeck en zijn dynamische ploeg.


Rudy Bayens : gezond boerenverstand in de politiek!

Rudy, zoon van René en Godelieve, is een geboren en getogen Ternattenaar. Met zijn levenspartner Nancy heeft hij twee kinderen, Ritse en Truus. Sinds jaren exploiteert hij het landbouwbedrijf aan de Pangaardenstraat.

Rudy is een sociaal voelend en geëngageerd man. Hij zit graag tussen de mensen en zet zich in voor zijn omgeving. Hij is voorzitter van de landbouwraad, lid van de milieuraad en lid van de commissie ruimtelijke ordening. Hij is voorzitter van de Landelijke Gilde Ternat en actief in de Boerenbond.

Thans wil Rudy zich ook politiek engageren. Zijn verontwaardiging over het gemeentebeleid is groot. Met zijn dossier voor de bouw van een biogasinstallatie heeft hij aan den lijve meegemaakt hoe lichtzinnig en partijdig het huidige gemeentebestuur tewerk gaat. Voor dit dossier heeft hij ondertussen alle vereiste vergunningen, maar het heeft jaren geduurd en dit voor een groot stuk omwille van de houding van het gemeentebestuur. Dit bestuur heeft eerst een gunstig advies gegeven voor de bouwvergunning maar deze vergunning vervolgens geweigerd. Deze weigering werd vernietigd door de bestendige deputatie, waarop de gemeente tegen deze beslissing in beroep is gaan bij de Vlaamse minister van ruimtelijke ordening. Dit beroep werd door de minister verworpen en dus andermaal werd  het gemeentebestuur in het ongelijk gesteld. Nog steeds weigert het gemeentebestuur om op te treden tegen de borden van een handvol actievoerders tegen de biogasinstallatie, ook al staan die borden daar al jaren illegaal.

Rudy “Wat mij vooral ergert in de houding van het gemeentebestuur is de partijdigheid. Aan de ene kant spaart de gemeente kost noch moeite om een aantal illegaal gevestigde industriebedrijven te regulariseren, maar een waardevol groeiproject van een Ternats landbouwbedrijf dat het milieu ten goede komt, wordt langs alle kanten tegengewerkt.”

De verontwaardiging van Rudy gaat verder dan dit ene dossier. Bijv. inzake verkeersveiligheid. “In vergelijking met de omliggende gemeenten is de toestand van de fietspaden (of beter het gebrek aan fietspaden) in Ternat schrijnend.” Rudy beperkt zich echter niet tot kritiek. Voor een fietspad langs de Bodegemstraat heeft hij concrete voorstellen die toelaten om het fietspad komend van Dilbeek te verlengen tot het centrum van Ternat zonder de fietsers langs de gevaarlijke flessenhals van de Keizerstraat te jagen.

Verkeersborden in de gemeente: “Vuil en smerig. Kan de gemeente die nu echt niet af en toe proper maken?”

Energiebesparing: “De isolatie van de meeste gemeentegebouwen is rampzalig.”

Rudy is een gedreven man met ervaring. Gezond boerenverstand in de Ternatse politiek is meer dan welkom.


Op de klapstoel : Ingrid Vankelecom: aandacht voor anderen!

Ingrid Vankelecom, dochter van Jan en Anna, is gehuwd met Stefaan en moeder van Joris. Zij werkt bij de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG). Jarenlang heeft zij zich ingezet voor het Rode Kruis. In haar schaarse vrije tijd zingt zij in de koren van Ternat en de Dilbeekse Bietjes.

 Al jaren woont Ingrid met haar gezin in de Vianestraat in Wambeek, rechtover de werf van Infrabel op de lijn Brussel-Denderleeuw. Zij ervaart dagelijks de hinder die deze werken meebrengen en voelt zich in de kou gelaten door de gemeente. Ingrid: “Informatie over de werken is onbestaande. De weg wordt afgesloten: de buurtbewoners worden niet vooraf gewaarschuwd. Luidruchtige werken worden in de vroege ochtend uitgevoerd: geen informatie. Hoe lang duren de werken nog: wij weten van niets. De gemeente zou op de werfvergaderingen aanwezig moeten zijn en de relevante informatie doorgeven aan de betrokken buurtbewoners. Maar daarvan komt niets in huis.”

Als pendelaar die dagelijks in Ternat de trein neemt, kan Ingrid zich ook ergeren aan de houding van het gemeentebestuur over de stationsomgeving. “Het gemeentebestuur spreekt al jaren over de heraanleg van de stationsomgeving, maar de werken zullen pas binnenkort van start gaan. Ondertussen weten wij nog niet of er tijdens de werkzaamheden voldoende parkeermogelijkheden zullen zijn. Aan de overkant van de spoorweg is daartoe ruimte genoeg, maar het gemeentebestuur heeft nagelaten deze piste tijdig voor te bereiden.”

Haar aandachtspunten in de Ternatse politiek gaan voorts naar punten waar de meeste jonge moeders mee begaan zijn. Ingrid: “De veiligheid en het onderhoud van de speelpleinen laat in Ternat veel te wensen over. Zijn daar wel voldoende budgetten voor?” “Veilige fietspaden zijn er in Ternat veel te weinig.” “Vele voetpaden zijn in slechte staat en zouden beter moeten worden onderhouden.”

Sociale bewogenheid heeft Ingrid van thuis uit meegekregen. Op haar kunnen velen rekenen en zij zet zich graag voor anderen in. Goedlachs en betrouwbaar in wat ze doet. Haar warmhartigheid is welkom in de Ternatse politiek.


Gemeente laat goedkeuring landschapsbeheerplan park Kruikenburg aanslepen

Tijdens de gemeenteraad van april heeft gemeenteraadslid Oliva De Vidts gevraagd hoever het staat met het beheerplan voor het park Kruikenburg. De teksten werden immers al maanden geleden goedgekeurd door alle betrokken partijen die zetelen in de beheercommissie, maar het beheerplan is nog niet ondertekend en dus kan het ook nog niet voor subsidiëring worden ingediend bij de Vlaamse overheid.

Het antwoord was ontluisterend: het ingenieursbureau dat door de gemeente Ternat is aangesteld, heeft sinds maanden niets meer gedaan om het einddocument af te werken.

Oliva De Vidts heeft aangedrongen dat het gemeentebestuur als opdrachtgevende overheid zou ingrijpen. Zolang het dossier niet door de Vlaamse overheid is goedgekeurd, kan immers niet worden gestart met de uitvoering van het beheerplan. Als dat niet gebeurt vóór de zomervakantie riskeert de subsidiepot leeg te zijn. Burgemeester Parys beloofde het nodige te doen.

Ternat kocht het zes hectare grote park Kruikenburg in 2008. Bedoeling is het volledig toegankelijk te maken voor het publiek. 


Goedkope groene leningen ook voor Ternatse inwoners dankzij CD&V

Op de gemeenteraad van mei 2011 stelde Roland De Feyter voor om in te stappen in het Pajots project om goedkope groene leningen te voorzien voor energiebesparende  maatregelen (FRGE). LVB wilde dit voorstel toen niet steunen. Met een vertraging van één jaar heeft de LVB echter ingezien dat het voorstel van CD&V voordelig is voor vele Ternatse gezinnen en werd de instap goedgekeurd op de gemeenteraad van april 2012.

Door deze maatregel kan iedereen die energiebesparende maatregelen wil doorvoeren, energieleningen aangegaan voor een bedrag tot 10.000 € met een maximale rentevoet van 2% of zelfs 0% (voor een specifieke doelgroep), terug te betalen op maximum 5 jaar. Meer info is te vinden op www.3wplus.be.

Een goede zaak, maar wel spijtig voor zij die deze goedkope leningen zijn mislopen door het talmen van LVB.