NIEUWSBRIEF
CD&V Ternat
N°4 - 03/07/2012
 
 

Samen Vooruit

CD&V kan niet langer met een stilstand leven. Stilstaan is achteruit gaan. Daarom hebben we ons team uitgebreid. Het resultaat: een sterke lijst met gedreven mensen die stuk voor stuk het verschil maken en voor echte vooruitgang kunnen zorgen. Mensen die hun kennis en ervaring ten dienste stellen van jou, de inwoner van Ternat, Wambeek en Lombeek.

Maar we hebben ook jouw steun hard nodig. Steun ons door op 14 oktober voor verandering te stemmen en help nu al actief mee om Ternat in beweging te zetten op www.samenvooruit.be

Via deze website kan je zaken aan de kaak stellen en suggesties geven hoe het beter kan. Zijn er zaken waarvan je zegt: dit kan toch niet! Vertel ons wat er verkeerd loopt en wat volgens jou aandachtspunten zijn waar werk van gemaakt moet worden. Want een ding staat vast: onze gemeente heeft een nieuwe dynamiek nodig. We moeten samen vooruit.

Michel Vanderhasselt

Lees meer ›


Op de klapstoel : Dirk De Roeck: positieve energie voor een beter Ternat

Dirk De Roeck woont met zijn echtgenote en drie kinderen in de Sluisvijverstraat. Daar heeft hij een praktijk van kinesist en osteopaat. Dirk is ook medisch topsportbegeleider en mental coach. Zijn indrukwekkend palmares kan je vinden op de website www.dirkderoeck.net.

Dirk weet hoe hij een groep mensen kan dynamiseren. Als voorzitter van het comité “Den bos feest” heeft hij daar onlangs nog het bewijs van geleverd. Met meer dan 100 vrijwilligers stonden ze in het weekend van 1 april paraat en hebben ze van dit feest een waar succes gemaakt.  Thans wil Dirk zich ook politiek engageren om de gemeente leefbaarder te maken en haar het elan en de uitstraling te geven die ze verdient.

Velen zaken zitten hem dwars. “De stationsomgeving en het marktplein zijn niet aantrekkelijk.” “De mobiliteit in Ternat is een ware ramp.” “De verenigingen worden door het gemeentebestuur ongelijk behandeld.” Dirk zit echter vol positieve energie en ideeën. Hij zeurt niet over problemen, hij pakt ze aan. Het zwembad: “De gemeente moet het bad aantrekkelijker maken zodat het opnieuw families en kinderen aantrekt.” Leegstand in het industriepark: “Laat ons dat terrein optimaliseren. Met onze locatie op korte afstand van Brussel en Gent hebben wij een sterke troef.” Het containerpark : “Efficiënter maken”.

Met Dirk praten geeft steeds een boost. Hij weet zijn energie en positieve ingesteldheid op anderen over te dragen. Hij doet bovendien wat hij zegt. Hij is resultaat gericht. Dit is de ingesteldheid die de Ternatse politiek nodig heeft. Welkom Dirk op de CD&V lijst.


Gemeente Ternat pro volwaardige brug over E40 in Essene

De gemeenteraad van Ternat verklaarde zich op voorstel van CD&V-gemeenteraadslid Gunter Desmet gisteren, 25 juni 2012, unaniem voorstander van een volwaardige brug over de E40.
 
Raadslid Desmet: "Als onmiddellijke buurtbewoner weet ik waarover ik spreek. Eind 2010 werd de brug op de Lombeekstraat in Essene afgebroken na een ongeval met een kraanarm. Door het wegvallen van deze verbinding zijn de dorpen Essene en Sint-Katherina-Lombeek van elkaar afgesneden. Dit is nadelig voor het sociaal leven, maar ook voor de middenstand in de gemeente Ternat. Bovendien moeten mensen nu vier kilometer omrijden langs een heel filegevoelige verbinding. Deze omleiding is dus ook schadelijk voor het milieu.
Intussen tekenden al méér dan 350 inwoners van onze gemeente een petitie voor een nieuwe brug.

 

Ook de gemeenteraad van Ternat schaart zich nu achter het voorstel van een nieuwe volwaardige brug over de E40 in Affligem, die zowel door voetgangers, fietsers als automobilisten gebruikt kan worden. De gemeente Ternat zal deze nieuwe brug bepleiten bij de gemeente Affligem en bij het Agentschap Wegen en Verkeer."


Angelo Van Wilderen: deskundig en ervaren

Angelo woont met zijn echtgenote en zoon in de Groenstraat. Als CFO en bestuurder van Canon België en Luxemburg is hij vertrouwd met het zakenleven en met cijfers. Hij wil zijn ervaring en kennis ten dienste stellen van onze gemeente “een mooie gemeente met veel potentieel”.

Angelo is van oordeel dat een breuk met het verleden zich opdringt. “De voorbije jaren was er een non-beleid over de ganse lijn.” Angelo staaft dit meteen met een paar cijfers: “22 miljoen méér belastingontvangsten over de laatste 11 jaar en bijna niets hiervan is teruggevloeid naar de mensen. De belastingen zijn hoger dan in buurgemeenten Asse en Dilbeek. De bedrijfsoppervlakte belasting is nergens zo hoog als in Ternat. Zelfstandigen worden in onze gemeente ‘verkracht’. Bovendien investeerde geen enkele buurgemeente zo weinig. De enige noemenswaardige investering was de voetbalinfrastructuur voor KSKL Ternat, een voetbalclub die ondertussen haar draagvlak in de gemeente heeft veloren.”

Angelo ziet tal van andere problemen in de gemeente. Een ervan is kinderopvang. “Veel te lange wachttijden en de capaciteit ervan is onder het Vlaamse gemiddelde.” Mobiliteit is een ander probleem. “De Assesteenweg en de stationsomgeving moeten dringend worden aangepakt.” “Het marktcentrum moet meer uitstraling krijgen.” Vrije tijd. “Er is een ander concept voor het zwembad nodig. De huidige meerderheid neemt de sluiting van het zwembad in overweging ipv een positief alternatief voor te stellen.” “De steun aan de sportverenigingen moet meer worden gediversifieerd. Thans gaat een te groot deel van de beschikbare middelen naar voetbal.”

Angelo wil met CD&V opkomen “omdat dit een partij is met een bovenlokaal draagvlak. Dit bevordert het  overleg op provinciaal, Vlaams en federaal niveau.  CD&V Ternat heeft bovendien veel ervaring in huis en heeft sterke nieuwe kandidaten aangetrokken die de groep goed aanvullen.” Wij zijn Angelo alvast dankbaar dat hij naast zijn drukke loopbaan tijd wil vrijmaken voor een actief gemeentebeleid met inhoud. Angelo is deskundig en ervaren en zegt waar het op aan komt. Zijn capaciteiten kan Ternat goed gebruiken.


Het mobiliteitsplan van LVB - Te weinig en te laat

De gemeente beschikt sinds 2004 over een mobiliteitsplan. In 2009 had dit plan moeten worden geëvalueerd en bijgestuurd. De daartoe opgerichte begeleidingscommissie werd echter in jaren niet samengeroepen. Van bijsturing van het plan is niets in huis gekomen.

In het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen komt er plots een inhaalbeweging: de Commissie Mobiliteit en Veiligheid werd tweemaal kort na elkaar samengeroepen en tal van wijzigingen aan verkeerssituaties werden voorgesteld. Op een drafje werden hoorzittingen georganiseerd in de drie deelgemeenten.

Vele voorstellen zijn ongetwijfeld nuttig: een veiliger verkeerssituatie aan de Nieuwbaanbrug, andere belijning om parkeeroverlast aan de Delhaize te voorkomen, nieuwe belijning in de Kerkstraat om een vlottere doorgang door hartje Sint-Katherina-Lombeek mogelijk te maken, vrije zone voor voetgangers aan de markt in Ternat, enz. Opvallend is echter dat LVB de hete hangijzers voor zich uit schuift. Er is een voorstel om éénrichtingsverkeer in de Keizerstraat in te voeren, maar dit voorstel werd nog steeds niet in de commissie besproken. De parkingproblematiek in het centrum van Ternat werd niet besproken. De files op de Assesteenweg, er wordt zelfs geen begin van oplossing voorgesteld.

De mobiliteitsaanpak van LVB is er een van kleine, punctuele maatregelen. Het ontbreekt het huidig gemeentebestuur aan visie en beleid. Ons oordeel: te weinig en te laat!


CD&V Ternat wil integratiedienst om vlaams karakter te versterken

Gemeenteraadslid Gunter Desmet heeft een voorstel ingediend om in Ternat een integratiedienst op te richten. Deze integratiedienst moet de spil worden om anderstaligen in de lokale gemeenschap te integreren. De Ternatse CD&V wil ook bijkomende initiatieven om het Vlaams karakter van de gemeente te versterken.

 Gunter Desmet: “De verfransing in Ternat neemt jaar na jaar toe, zo blijkt uit de weinige cijfers die daarover beschikbaar zijn:

  • ·        slechts 87,5% van alle moeders met een kind geboren in 2009 spreekt thuis Nederlands (cijfers Kind & Gezin)
  • ·        in het kleuteronderwijs was in 2010 13,7% van de leerlingen anderstalig (cijfers Lokale Inburgerings- en Integratiemonitor)
  • ·        in het lager onderwijs was in 2010 11,5% van de leerlingen anderstalig
  • ·        in het secundair onderwijs was in 2010 5,5% van de leerlingen anderstalig
De conclusie is duidelijk: hoe jonger de kinderen zijn, hoe vaker men thuis geen Nederlands spreekt. Deze anderstalige golf zal zich de komende jaren dan ook doorzetten..”  

Om een echt integratiebeleid te voeren, heeft Ternat nood aan een integratiedienst. Deze dienst wordt bovendien gesubsidieerd door de Vlaamse overheid in gemeenten waar minstens 500 inwoners van diverse herkomst wonen. Dat is in Ternat ruim het geval. Volgens de Lokale Inburgerings- en Integratiemonitor telt Ternat maar liefst 965 inwoners van diverse herkomst, dus bijna het dubbele van de minimumnorm.

In onze regio beschikken Ninove, Denderleeuw, Aalst, Liedekerke, Asse en Dilbeek al over zo’n integratiedienst. CD&V Ternat heeft dan ook voorgesteld dat de gemeente een dossier bij het agentschap Binnenlands Bestuur zou indienen om een gesubsidieerde integratiedienst in onze gemeente te bekomen.

De gemeenteraad vond dit unaniem een goed initiatief. Weliswaar werd nog niet beslist om meteen een gesubsidieerde integratiedienst op te richten. Wel zal een dossier bij het agentschap Binnenlands Bestuur worden ingediend om een starttoelage te bekomen die toelaat een haalbaarheidsstudie voor de oprichting van een integratiedienst uit te voeren.