NIEUWSBRIEF
CD&V Ternat
29/08/2012
 
 

Sterke, evenwichtige lijst voor CD&V en Volks

De lijst van CD&V en Volks, de grote uitdager voor de LVB, is volledig klaar. Einde juni werd al de helft van de kandidaten bekendgemaakt. Vorige week nog kondigde stemmenkanon Fred Dielens aan dat hij de lijst CD&V en Volks als lijstduwer kwam versterken uit onvrede met het wanbeleid van de voorbije zes jaar. Intussen staat de lijst volledig op punt. 

Voorzitter Geert De Feyter: “Met gepaste trots stel ik de lijst van CD&V en Volks voor. Het is een zeer evenwichtige lijst geworden, met sterkhouders en nieuwkomers, jongeren en al iets ouderen, uit alle beroepsgroepen, uit alle hoeken van de gemeenten en stevig geworteld in het verenigingsleven.

 Enkele krachtlijnen van de lijst:

- ervaring en vernieuwing binnen de top 5 met provincieraadslid Michel Vanderhasselt als lijsttrekker, jong gemeenteraadslid Astrid Roeges op 2, dossiervreter Gunter Desmet op 3, nieuwkomer en topondernemer Angelo van Wilderen op 4 en nieuwkomer, Wambekenaar en brouwer Pauwel Raes op 5

- sterke zichtbaarheid voor deelgemeente Wambeek met 4 kandidaten binnen de eerste tien: Pauwel Raes (5), Hilde Jans (7), Juliette De Pauw-De Kinder (8) en Ingrid Vankelecom (10)

- sterke zichtbaarheid voor deelgemeente Sint-Katherina-Lombeek en wijk Den Bos: Gunter Desmet (3), Marieke Eylenbosch-Segers (6), Dirk De Roeck (14, lijsttrekker tweede kolom), Quinten Elpers (18), Luc Roeges (22) en Fred Dielens (lijstduwer)  

- vijf ondernemers en vrije beroepen: Michel Vanderhasselt (lijsttrekker, bedrijfsleider), Angelo Van Wilderen (4, CFO Canon), Pauwel Raes (5, brouwerij De Troch), Dirk De Roeck (14, kinesist) en Rudy Bayens (15, landbouwer)

- sterke aandacht voor een groen en landelijk Ternat: Oliva De Vids (13, milieuambtenaar), Rudy Bayens (15, landbouwer), Michel Vanderhasselt (1, voorzitter landelijke gilden en stichter Jaarmarkt Ternat), Gunter Desmet (3, bestuurslid landelijke gilden), Geert De Feyter (23, medeoprichter Natuurpunt Ternat) en Roland De Feyter (24, gewezen schepen van milieu)

- vijf sterke jongeren, veelal met roots binnen de jeugdbewegingen: Astrid Roeges (2, oud-chiroleidster), Dorien Strens (16), Lukas Lindemans (17, oud-scoutsleider), Quinten Elpers (18, oud-scoutsleider) en Lore Naessens (19)

- sterke zichtbaarheid voor vrouwen met 9 kandidaten binnen de eerste kolom van 13 kandidaten: Astrid Roeges (2), OCMW-raadslid Marieke Eylenbosch-Segers (6), OCMW-raadslid Hilde Jans (7), Juliette De Pauw-De Kinder (8), Betty De Geyndt (9), Ingrid Vankelecom (10), Caty de Laat-Meulemans (11), Josée Lemaître (12) en Oliva De Vidts (13, lijstduwer eerste kolom)

- sterke aandacht voor sport met Astrid Roeges (2, volleybal Set-Up), Caty de Laat-Meulemans (11, actief bij volleybal Kruikenburg), Dirk De Roeck (14, topsportkinesist), Dorien Strens (16, volleybal Schepdaal) en Quinten Elpers (18, actief in Sparta Den Bos)

- sterke aandacht voor het verenigingsleven, o.m. met Hilde Jans (7, jarenlang actief bij Koninklijke Fanfare Sint-Remigius Wambeek), Betty De Geyndt (9, toneel De Bietjes), Ingrid Vankelecom (Sint-Gertrudis-koor), Oliva De Vidts (13, voorzitter Gezinsbond Ternat), Lieve Van Strijthem (toneel Tijl) en, Pierre Coffé (21, voorzitter ACW Ternat) en Roland De Feyter (24, o.m. tweede lijstduwer, o.m. secretaris Musate)

- sterke groep lijstduwers met gewezen schepen en volksvertegenwoordiger Fred Dielens (25), gewezen schepen Roland De Feyter (24), CD&V-voorzitter Geert De Feyter (23), Luc Roeges (22, vorige keer rechtstreeks verkozen als gemeenteraadslid) en oud-gemeenteraadslid Pierre Coffé (21)

 

Met Michel Vanderhasselt hebben we een sterke kandidaat-burgemeester in huis. Heel wat andere kandidaten kunnen zeker hun mannetje of vrouwtje staan als schepen of gemeenteraadslid. CD&V en Volks is ervan overtuigd met deze sterke lijst en het sterke programma het bestuur te kunnen overnemen en zo eindelijk de broodnodige veranderingen in Ternat te realiseren. Samen vooruit naar een beter Ternat!”

 

Hierbij de volledige lijst:

 

1

Vanderhasselt Michel

14

De Roeck Dirk

2

Roeges Astrid

15

Baeyens Rudy

3

Desmet Gunter

16

Strens Dorien

4

Van Wilderen Angelo

17

Lindemans Lukas

5

Raes Pauwel

18

Elpers Quinten

6

Eylenbosch-Segers Marieke

19

Naessens Lore

7

Jans Hilde

20

Van Strijthem Lieve

8

De Pauw - De Kinder Juliette

21

Coffé Pierre

9

De Geyndt Betty

22

Roeges Luc

10

Vankelecom Ingrid

23

De Feyter Geert

11

de Laat - Meulemans Caty

24

De Feyter Roland

12

Lemaître Josée

25

Dielens Fred

13

De Vidts Oliva

 

 

 


Speeltuinen Ternat onveilig: 1 op 2 toestellen mag volgens AIB-Vinçotte niet meer gebruikt worden – gemeentebestuur nalatig

AIB-Vinçotte controleert in opdracht van de gemeente Ternat periodiek de speelterreinen en speeltoestellen. De laatste controle dateert van 25 en 26 juni. Op 6 augustus kwam dit verslag op de gemeente binnen. Zeer recent kon gemeenteraadslid Gunter Desmet (CD&V) kennis nemen van dit rapport.

Gemeenteraadslid Gunter Desmet (CD&V): “Iedereen weet dat de speelpleinen in Ternat in slechte staat zijn en dat er nauwelijks nog toestellen op staan. Toen ik toevallig dit rapport van AIB-Vinçotte las, viel ik echter achterover.

AIB-Vinçotte onderwierp 43 speeltoestellen aan een grondige controle. Bij 25 toestellen heeft AIB-Vinçotte opmerkingen. Dit is op zich niet zo erg, als er tenminste aan deze opmerkingen verholpen wordt.

Maar dat is absoluut niet het geval. AIB-Vinçotte stelt letterlijk: ‘Gezien er geen gunstig gevolg gegeven werd aan de herhaalde opmerkingen, mag het toestel (zie <<Rappel: 2 en meer>> achter het desbetreffende toestel) slechts verder gebruikt worden nadat verholpen werd aan deze opmerkingen.’

Maar liefst 22 van de 43 gecontroleerde toestellen hebben zo’n ‘Rappel: 2’. Met andere woorden, volgens AIB-Vinçotte mag méér dan de helft van de speeltoestellen niet meer gebruikt worden.

Soms gaat het om kleinere zaken, zoals beschadigde planken of loszittende moeren. Maar zelfs dan nog is het wraakroepend dat deze problemen na tot wel zes herinneringen niet hersteld werden.

In heel wat gevallen gaat het echter om fundamentele zaken. Zo is er bij tien toestellen een probleem met de valhoogte. Nergens werden valdempende materialen (bijv. schors, rubbertegels…) geplaatst. Ook bij deze toestellen gaat het vaak al om de zesde herinnering!”

CD&V verwijt gemeentebestuur nalatigheid

“Het is duidelijk dat het schepencollege bijzonder nalatig is inzake de veiligheid op de speeltuinen. Na zes keer nog geen maatregelen nemen, kan echt niet door de beugel.

Wij dringen dan ook aan op snelle maatregelen. Er moeten meer budgetten komen voor het onderhoud van de speeltuigen. Herstel van speeltuigen moet een prioritaire opdracht worden voor de werkliedendienst. Wij hopen dat er in afwachting van het herstel geen ongelukken gebeuren”, aldus raadslid Desmet.


Eerste geluidsmetingen bewijzen noodzaak geluidsschermen E40

Op vraag van gemeenteraadsleden Gunter Desmet en Michel Vanderhasselt (CD&V) ging de gemeenteraad van 20 mei 2011 akkoord om het Agentschap Wegen en Verkeer te verzoeken om op de Brassaertlos, de Steenvoordestraat, de Essenestraat, de Overnelleweg, de Doornveldweg, de Donkerstraat, de Groenstraat, de Industrielaan en de Vitseroelstraat geluidsmetingen uit te voeren.
Zoals toen gesteld heeft blootstelling aan permanente of tijdelijke geluidsoverlast, overdag of 's nachts, ernstige gevolgen voor de gezondheid en de levenskwaliteit in het algemeen. Epidemiologische studies tonen aan dat de risico's op een hartaanval met 40 % toenemen bij langdurige blootstelling (20 jaar en langer) aan geluidsniveaus van 50 dB.

Geluidsschermen hebben bovendien wel degelijk effect. In de omgeving van het scherm wordt een LAeq-verlaging van 10 dB(A) bekomen worden. Naarmate de afstand tot het scherm toeneemt, vermindert de geluidsniveauverlaging. Op een afstand van 250 m is de LAeq-verlaging beperkt tot enkele dB(A). Ook een verlaging met enkele decibels kan echter nog bijzonder de moeite zijn. Voor het menselijk oor betekent een verlaging met 10 decibel immers een halvering van het geluidsdrukniveau.

In Ternat liggen volgende straten binnen de 250 meterzone waarbinnen geluidsschermen het grootste effect hebben: de Brassaertlos, de Steenvoordestraat, de Essenestraat, een deel van de Overnelleweg, de Doornveldweg, een deel van de Donkerstraat, een groot deel van de Groenstraat, de woningen op de Industrielaan, een groot deel van de Vitseroelstraat. In totaal gaat het om honderden woningen, goed voor minstens duizend inwoners.

Indien de geluidsoverlast groot genoeg blijkt, kan vervolgens module 5 van het mobiliteitsconvenant ondertekend worden. Deze module houdt de bouw in van schermen en/of gronddammen langs gewestwegen, om de geluidshinder afkomstig van het wegverkeer te verminderen en zo de verkeersleefbaarheid te verhogen.

Het Vlaams Gewest zorgt voor de bouw en het onderhoud van de lawaaiwerende schermen en/of gronddammen. Als het geluidsniveau LAeq 80 dB(A) bereikt of overstijgt, betaalt het Vlaams Gewest 100%. Indien het geluidsniveau LAeq ≥ 65 dB(A) maar < 80 dB(A) moet ook de gemeente een stuk betalen, afhankelijk van de hoogte van het geluidsniveau. Deze bijdrage is echter kleiner op plaatsen waar meer dan de helft van de woningen die zich bevinden in een strook van 250 m vanaf de rand van de rijbaan, gebouwd werd vóór de openstelling van de gewestweg.

Intussen zijn we ruim een jaar na de gemeenteraad waarop de geluidsmetingen aangevraagd werden. CD&V kon onlangs eindelijk de eerste resultaten bekomen. Het betreft voorlopig enkel metingen aan de noordzijde van de autosnelweg.

Op verschillende locaties werden hoge geluidsniveaus geregistreerd:

- ter hoogte van Steenbergstraat xx: 78,5 db(A)

- ter hoogte van Vitseroelstraat xx: 68,0 en 70,9 db(A)

- ter hoogte van Overnelleweg xx: 83,8 db(A)

- ter hoogte van Overnelleweg xx: 77,1 db(A)

- ter hoogte van Overnelleweg xx: 76,2 db(A)

- ter hoogte van Overnelleweg xx: 70,4 db(A)

- ter hoogte van Essenestraat xx: 71,2 db(A)

(Omwille van de privacy geven we de exacte huisnummers niet weer)

Hoogste gevelbelasting van Vlaanderen

Gunter Desmet en Michel Vanderhasselt: "Met deze hoge geluidsniveaus komt Ternat voor enkele straten ten noorden van de E40 alleszins in aanmerking voor subsidies voor geluidsschermen. Op één plek werd zelfs de hoogste gevelbelasting van Vlaanderen gemeten!

Het duurt echter allemaal veel te lang. Daarom vragen we op de gemeenteraad van komende maandag opnieuw om snel geluidsmetingen uit te voeren, ditmaal aan de zuidzijde van de snelweg.

Volgens ons zullen ook de Brassaertlos, de Steenvoordestraat, de Doornveldweg, een deel van de Donkerstraat, en een groot deel van de Groenstraat in aanmerking komen voor gesubsidieerde geluidsschermen.

We houden vol tot de inwoners van Ternat net als in de andere gemeenten van een stillere nacht (en dag) kunnen genieten!"


Cd&V nodigt u uit op hun jaarlijks breugelrestaurant


Zwembad en sporthal Ternat in erbarmelijke staat

Het gemeentelijk zwembad in Ternat dateert van midden de jaren zeventig. Vooral scholen en zwemclubs maken er nog gebruik van. Omdat de infrastructuur in Ternat sterk verouderd is, trekken particulieren liever naar Ninove of Londerzeel. Bovendien zijn er regelmatig technische problemen, waardoor het zwembad al meermaals onvoorzien de deuren moest sluiten. Zaterdag 2 juni was het weer zover: in de nacht van vrijdag op zaterdag veroorzaakte een waterlek in het technisch lokaal schade aan het elektrische bord. Resultaat: het zwembad was meteen weer voor enkele dagen toe.

 Op de gemeenteraad van juni vroeg CD&V naar de resultaten van een optimalisatieonderzoek door TMVW. Einde juli kon CD&V dit technisch rapport over de staat van het zwembad en de kosten van een eventuele renovatie eindelijk inkijken.

 Gemeenteraadslid Gunter Desmet: “CD&V klaagt al jaren aan dat het zwembad in slechte staat is. Het zwembad is verouderd, er zou betonrot zijn, er zit asbest in de muren, het complex is nauwelijks geïsoleerd enz. Onze bekommernissen werden echter steeds weggelachen. Dit onafhankelijke rapport in opdracht van de TMVW geeft ons nu gelijk.”

 Enkele citaten uit het rapport:

 “De beglazing is “enkel”, behalve in het zwembad, waar de grote glaspanelen echter kapot zijn. De beglazing voldoet niet aan de huidig geldende norm van veiligheidsbeglazing.” (p.10)

 “In de blinde panelen (soms geschonden) is asbest aanwezig en dus te verwijderen.” (p.10)

 “Op een aantal plaatsen is betonrot vast te stellen. Zo is een kolom in het zwembad al hersteld. Het betonnen ribbenplafond van de technische ruimte -1 dient bijgewerkt ter hoogte van schendingen door boringen. Aan de zwembadkuip is betonrot waar te nemen op een draagbalk van de oever tussen kuip en zijmuur. De kuip zelf vertoont veelvuldige kalkuitbloeiingen die wijzen op het plaatselijk lekken van de kuip.” (p.10)

 “ De isolatie (van het dak van blok A en C) is absoluut ontoereikend, wat ook geïllustreerd wordt door de bovenmatige opwarming in de zomer van bv. cafetaria en conciërgewoning. De vloeren zijn niet geïsoleerd.” (p.13-14)

 “Naar (brand-)veiligheid toe dienen enkele aanpassingen doorgevoerd: installeren van branddetectie, maken van brandvrije compartimentering, opmaken van evacuatieplannen…”  (p.14)

 “Samenvattend kan gesteld worden dat de structurele toestand problematisch is. Het buitenschrijnwerk en de beglazing van het volledige complex dienen aangepakt. Daarnaast dient ook de compartimetering van het gebouw aangepakt. De daken dienen hersteld en/of vernieuwd. De betegeling van het zwembad, de overloopgoot en de staat van de zwembadkuip zijn bijkomende aandachtspunten betreffende het zwembad. De isolatie en het dak van de sporthal daar zijn de grootste problemen.” (p.14)

 CD&V pleit voor totaalrenovatie met behoud zwembad

 In het rapport werden meerdere opties voor renovatie onderzocht, met kostprijsberekening:

-         basisrenovatie met behoud zwembad: 1 353  005 euro

-         basisrenovatie met behoud zwembad en energieaspect: 1 928 667 euro

-         totaalrenovatie met behoud zwembad: 2 574 304 euro

-         totaatrenovatie met bestemmingswijziging van zwembad naar een bijkomende sporthal: 2  508 012 euro

-         nieuwbouw: 18 700 170 euro.

Raadslid Gunter Desmet (CD&V) concludeert: “Dit rapport maakt duidelijk dat het zwembad dringend gerenoveerd moet worden. Een nieuwbouw van 18,7 miljoen euro is vanzelfsprekend financieel niet haalbaar.

We weten dat er bij sommigen stemmen opgaan dat het zwembad te veel kost en dat dit gesloten moet worden. In de studie valt het echter op dat de omvorming van het zwembad naar een bijkomende sporthal ongeveer evenveel kost als een renovatie met behoud van het zwembad. Dit neemt alvast een argument weg voor hen die het zwembad zouden willen vervangen door een bijkomende sporthal.

Natuurlijk zijn er aan een zwembad hoge vaste kosten verbonden voor personeel, onderhoud en verwarming. De overheid heeft echter de plicht voldoende publieke zwembaden te garanderen. Niet alleen is zwemmen iets dat iedereen met kunnen leren. Leren zwemmen is trouwens een eindterm in het basisonderwijs. Ook particulieren moeten betaalbaar kunnen zwemmen.

Daarom pleiten wij voor een grondige renovatie van het gemeentelijk zwembad. Met een kostprijs van 2,5 miljoen euro is dit weliswaar een zware dobber, maar toch nog net haalbaar voor Ternat. Ternat verdient een aantrekkelijk zwembad, voor scholen en zwemclubs,maar ook voor gezinnen met jonge kinderen en andere particulieren!”