Persmededeling naar aanleiding van het opstappen van Angelo Van Wilderen


woensdag, 15 maart, 2017
Guy Hendrickx - Voorzitter CD&V Ternat

CD&V Ternat betreurt de eenzijdige beslissing van dhr. Van Wilderen om uit de CD&V-fractie te stappen.

Het had ook van respect getuigd naar diegenen die hem in 2012 de kans gegeven hebben om in de gemeentepolitiek te stappen, mocht hij zijn beslissing eerst aan de fractie hebben medegedeeld. Maar blijkbaar moest een en ander gepaard gaan met het nodige mediagedruis.

De ware beweegredenen blijven voor ons geheel onduidelijk. Maar zullen wellicht weldra naar boven komen.

CD&V Ternat  is een partij die interne democratie hoog in het vaandel draagt, waarbij de belangen van de partij steeds voorgaan op de belangen van het individuele raadslid. Bij het evalueren van dossiers wordt er steeds gekeken naar het draagvlak bij de bevolking, eerder dan naar hoe een standpunt zal worden geapprecieerd door onze politieke mee- of tegenstanders. Dit brengt met zich mee dat het beslissingsproces anders verloopt dan binnen een bedrijf, en het soms tijd neemt om tot een consensus te komen. De stelling dat het toekomstproject waaraan hij meewerkte, geen draagvlak had binnen de partij is dan ook de waarheid geweld aan doen. 

CD&V Ternat zal zich in de komende weken en maanden, blijven inzetten voor het welzijn van alle Ternattenaren en zal elk voorstel uit meerderheid of oppositie, op zijn waarde blijven beoordelen. Dit is volgens ons de beste manier om de Ternatse kiezer in 2018 te overtuigen.