CD&V en Volks wil publieke invulling voor het voormalig gemeentehuis


dinsdag, 12 september, 2017
CD&V en Volks wil publieke invulling voor het voormalig gemeentehuis

Het historische gemeentehuis van Ternat staat met de ingebruikname van het nieuw administratief centrum “het gemeentehuis” al een tijdje leeg. Het voormalige gemeentehuis van Ternat, gebouwd in 1719, is beschermd als monument sedert 1958 en vastgesteld als bouwkundig erfgoed ‘Kasteel De Mot’ in 2009.  Het gebouw omvat een gelijkvloers niveau, een kelderverdieping, een eerste verdieping en een zolderverdieping. Het gebouw staat ingeplant op het perceel samen met het nieuwe gemeentehuis.

 

De huidige meerderheid vindt het gebouw een blok aan hun been. Zij bestempelen het als een “oud” gebouw. Voor ons is dit hemeltergend. Het voormalig gemeentehuis is voor ons een historisch gebouw, geen “oud” gebouw. Het is een gebouw met een rijke lokale geschiedenis, waar vele lokaal-historische beslissingen zijn genomen. Het is reeds van 1845 in gebruik als gemeentehuis en heeft dienst gedaan tijdens de twee wereldoorlogen voor de oorlogsburgemeesters. Het gebouw bulkt van de geschiedenis en wij kunnen ons er niet mee verzoenen dat dit een horecazaak zal worden.

 

Wij vragen ons af dat dit echt is waar Ternat nood aan heeft? Er zijn verschillende fijne horecazaken in Ternat en er zit nog een nieuwe zaak aan te komen recht over het gemeentehuis.

 

De herbestemming is tot stand gekomen zonder enige inspraak van de gemeenteraad. Plots verschijnt er een oproep tot kandidaatstelling zonder enig debat in de gemeenteraad, laat staan in enig ander gemeentelijk forum. Voor ons moet de invulling deel uitmaken van een publiek debat, waar de Ternattenaar inspraak krijgt en er een door de gemeenschap gedragen invulling kan gegeven worden. Dit kon voor ons een voorbeeld zijn van een invulling die gestoeld is op inspraak.

 

Het huidig gebied waar het gemeentehuis in gelegen is, heeft als bestemming “gebied voor gemeenschapsvoorziening en openbaar nut”. Een nieuwe invulling kan voor ons dan ook alleen opnieuw deze bestemming krijgen, zoals de voormalige gemeentehuizen van Sint-Katherina-Lombeek en Wambeek een publieke functie kregen. Er zijn tal van mogelijkheden. Zo heeft de meerderheid steeds aan de Heemkring beloofd dat hun archief een plaats zou krijgen in het voormalig gemeentehuis. Dit lijkt ons een perfecte optie, waar het archief kan ontsloten worden door de bibliotheek dat er net naast gelegen is. Twee vliegen in één klap. Of kan er gebruik van gemaakt worden voor de CADO (collectieve autonome dagopvang) , waarvoor het OCMW een gebouw wil aankopen. Dat dit te duur zou zijn is een drogreden: de buitenrenovatie is voor 80% gesubsidieerd, voor de binnenwerken (raming indiener) volstaat 200.000 euro om het terug bruikbaar te maken. Dit zou evenwel de eerste investering in erfgoed zijn in deze legislatuur, dat zegt genoeg.

Met de erfpachtovereenkomst die op de gemeenteraad geagendeerd is, kunnen wij niet akkoord gaan. De maandelijkse huurprijs wordt door de officiële schatting op 1.150 euro gebracht. De erfpachtovereenkomst bepaalt een canon van 1 euro voor 50 jaar. Dat wil zeggen dat er een cadeau wordt gedaan van 690.000 euro aan de erfpachter. Dat kunnen we moeilijk bestempelen als goed beleid. Het vernieuwde college gedraagt zich hier niet als goed huisvader.