36,5% tot 44,7% méér personenauto’s op de Assesteenweg tijdens de winkelspits - CD&V vraagt bijkomende mobiliteitsstudie nieuw winkelcomplex Ikeasite


zondag, 3 juli, 2016

Redevco heeft een bouwaanvraag ingediend voor een nieuw groot winkelcentrum op de voormalige Ikeasite in Ternat. Het openbaar onderzoek loopt hierover tot 7 juli. Nadien moet het schepencollege van Ternat, bestaande uit LVB en sp.a-groen, beslissen over de bouwaanvraag.

 

 

 

Dinsdagavond werd over het dossier een bijzondere gemeenteraadscommissie gehouden. CD&V en Volks had bij monde van gemeenteraadslid Gunter Desmet sterke twijfels bij de voorgestelde studie over de bijkomende verkeersdruk op de Assesteenweg door het winkelcomplex.

 

 

 

Gunter Desmet (CD&V): “Redevco heeft een mobiliteitstudie laten uitvoeren over de bijkomende verkeersimpact door het nieuwe winkelcentrum. Twee momenten werden onderzocht, de avondspits op vrijdag en zaterdagnamiddag. De studie wijst uit dat er op deze momenten ruim een derde tot bijna de helft personenauto’s bijkomen op de Assesteenweg ter hoogte van het rondpunt aan de industriezone in de richting van en naar Ternat. Dit is gigantisch! 

 

Toch stelt de studie dat de gemiddelde verliestijd zou toenemen met slechts 30 seconden. Zo veel auto’s méér en toch slechts gemiddeld een halve minuut langer aanschuiven in de file. Dit kunnen we moeilijk geloven. Met gemiddelden kan je alles bewijzen. Je kan verdrinken in een plas water van gemiddeld een halve centimeter diep.

 

 

 

Bovendien staat in het ruimtelijk structuurplan van 15 oktober 2009 van de gemeente Ternat letterlijk het volgende:

 

 

 

 “De grootschalige kleinhandel mag in elk geval niet leiden tot een verhoging van de huidige verkeersintensiteiten.” Zie: http://www.ternat.be/541821.fil p. 24

 

 

 

Uit de studie van Redevco blijkt dat er per uur tussen de 228 en de 291 personenwagens bijkomen op de Assesteenweg tussen het rondpunt en de E40, afhankelijk van de rijrichting en het tijdstip. Er komt dus duidelijk verkeer bij, zelfs een pak verkeer bij!

 

 

 

De huidige studie werd gemaakt in opdracht van Redevco. Daarom willen we vragen dat de gemeente zelf een tweede studie op eigen kosten laat uitvoeren. Het fileprobleem op de Assesteenweg is te belangrijk om niet op zeker te spelen. Met wat nu voorligt, vrezen wij een nog groter verkeersinfarct op de levensader van onze gemeente!”

 

 

 

huidig aantal personenwagens op rond punt

van zuid naar noord

van noord naar zuid

vrijdagavondspits

597

597

zaterdagnamiddag

585

797

     

bijkomende personenwagens tussen rond punt en E40 door uitbreiding winkelcomplex

van zuid naar noord

van noord naar zuid

vrijdagavondspits

228

267

zaterdagnamiddag

261

291

     

totaal aantal personenwagens tussen rond punt en E40 door uitbreiding winkelcomplex

van zuid naar noord

van noord naar zuid

vrijdagavondspits

825

864

zaterdagnamiddag

846

1088

     

% groei personenwagens tussen rond punt en E40 door uitbreiding winkelcomplex

zuid-noord

noord-zuid

vrijdagavondspits

38,2

44,7

zaterdagnamiddag

44,6

36,5