Kernpunten 2006


Een greep uit ons programma

Wat mag u van ons verwachten? Wij staan voor concrete actiepunten in domeinen waar de gemeente de

voorbije jaren tekort is geschoten. Wij hebben ze opgenomen in een zorgvuldig uitgewerkt programma dat

u kan vinden op www.ternat.eu. Met een vijftal thema’s verschijnen we de komende weken zichtbaar in het

straatbeeld. Wij lichten ze hier graag toe.

Betaalt ook u liever minder belastingen?

In Ternat betaalt u een pak meer belastingen dan in de buurgemeenten.

Wij schaffen daarom de vaste huisvuilbelasting af.

Jaarlijks bespaart elk gezin zo 75 euro. Afval betaalt u voortaan enkel per

zak en die wordt niet duurder.

Fietst ook u liever veilig?

Wij kiezen voluit voor de fietser en voetganger. Wij zorgen voor

bijkomende fietspaden en veilige fietsenstallingen. Voor schoolgaande

jeugd bevelen we alternatieve fietsroutes aan. We pleiten ook voor de

invoering van een mobiliteitsambtenaar, zonodig op i.s.m. naburige

gemeenten op het niveau van de politiezone (TARL).

Parkeert ook u graag vlot?

Wij maken van de stationsbuurten in Ternat en Essene-Lombeek een plek

waar fiets, trein, bus, auto en benentram op elkaar aansluiten en waar

wonen, werken en winkelen hand in hand gaan. Wij zorgen voor een

degelijk en gratis blijvend parkeerbeleid voor wagen en fiets dat dit

mogelijk maakt.

Ook de markt van Ternat en het kerkplein van Lombeek pakken we aan.

Het oud-gemeentehuis in Wambeek bouwen wij om tot een polyvalente

ruimte voor het verenigingsleven.

Zoekt ook u een betaalbare woning?

Bouwen, kopen en huren worden steeds duurder. Dat is in Ternat niet

anders. Maar een gemeente kan wel helpen een betaalbare woning te

vinden. Wij zorgen er onder meer voor meer ruimte voor sociale

woningbouw en dat mensen die een band met de gemeente hebben,

daarbij voorrang hebben.

Ziet ook u onze gemeente

graag Vlaams en groen?

Ternat is een Vlaamse gemeente en daar zijn we fier op. Vlamingen zijn

ook gastvrij en daarom wensen wij nieuwkomers goed te ontvangen. Wij

maken hen wegwijs in de gemeente met een onthaalbrochure en wijzen

hen de weg naar de Nederlandse les. Natuurlijk maken we plaats voor

natuur in Ternat. Wij versterken de bestaande natuurgebieden, met

respect voor de landbouw.

Documenten