CD&V en Volks Nieuwsbrief - December 2013
CD&V Ternat
N°1
 
 

Nieuwjaarsreceptie 10 januari 2014 - Josan Kinderland, Assesteenweg 398 1741 Wambeek

 

CD&V en Volks nodigt u van harte uit op hun nieuwjaarsreceptie op vrijdag 10/01/2014 vanaf 18 uur.

AGENDA :

18u00 : Onthaal en welkomstdrink

19u00 : Voorstelling CD&V en Volks 2014

19u30 : TOESPRAAK DOOR KOEN GEENS, MINISTER VAN FINANCIEN

Tevens is er voor de kleinsten een kindertekenwedstrijd.

Waar : Josan Kinderland, Assesteenweg 398 1741 Wambeek


CD&V wil blauwe zone op Marktplein

Volgens CD&V Ternat is het parkeerprincipe in het centrum van de gemeente dringend aan verandering toe. ‘Een gecontroleerde blauwe zone met bewonerskaart op de Markt, dat is wat de bewoners nodig hebben’, klinkt het.

Het voorstel van het Ternatse gemeentebestuur om de komende zes jaar met haar meerjarenplanning extra inkomsten te genereren door onder andere een aangepast parkeerbeleid, waarbij betalend parkeren wordt ingevoerd, kan niet op veel steun rekenen bij oppositiepartij CD&V. De partij klaagt de overbezetting van voertuigen op het Marktplein van Ternat aan. ‘Het huidige parkeerprincipe laat toe dat bestuurders gratis en zonder parkeerschijf mogen parkeren op het Marktplein, en dat brengt heel wat negatieve gevolgen met zich mee’, zegt gemeenteraadslid Michel Vanderhasselt (CD&V). ‘Tussen 7 uur en half 9 's ochtends stroomt het plein vol met bestuurders, die hun wagen er parkeren om ofwel te carpoolen, de bus te nemen of zelfs om naar het station te wandelen. Dat heeft tot gevolg dat het plein de hele dag bezet is en er geen parkeerruimte overblijft voor mensen die de omliggende handelszaken willen bereiken.’

Ook partijgenoten Geert De Feyter en Angelo Van Wilderen erkennen het parkeerprobleem. ‘Het moet mogelijk blijven voor mensen om te carpoolen, maar niet in het centrum van de gemeente. Het Marktplein heeft vooral nood aan een parkeerbeleid met een blauwe zone en een bewonerskaart, waar regelmatig gecontroleerd wordt.’ Hoewel het gemeentebestuur tientallen extra plaatsen belooft met de afwerking van het nieuwe Administratief Centrum, blijft CD&V ongerust over het parkeerbeleid. ‘Het centrum zou pas klaar zijn eind 2014, maar wij vragen nu een oplossing voor dit probleem, niet binnen een jaar’, klinkt het.

Ook de handelaars klagen over het teveel aan geparkeerde voertuigen op het Marktplein. ‘Ik hoor regelmatig klachten van handelaars wiens klanten zich vaak kilometers ver van het plein moeten parkeren. Bovendien wordt er, bij gebrek aan plaats, vaak op de hoeken van het plein geparkeerd, wat voor gevaarlijke verkeerssituaties zorgt’, klinkt het.

De CD&V-leden vragen daarom een aangepast parkeerbeleid met blauwe zone en bewonerskaart, en ze benadrukken de controle. ‘Er moet dagelijks gecontroleerd worden op het naleven van de parkeerregels. Want de Dreef heeft wel al een blauwe zone, maar daar is er amper controle.’


CD&V en Volks over het meerjarenplan 2014-2019: 700.000 euro belastingverhogingen, 21 miljoen schulden, te weinig investeringen in mobiliteit

CD&V en Volks over het meerjarenplan 2014-2019

 CD&V en Volks heeft tot haar spijt tegen het gemeentelijke meerjarenplan 2014-2019 moeten stemmen.

1. Een diarree van belastingverhogingen en nieuwe belastingen: 700.000 euro méér per jaar

De personenbelasting en onroerende voorheffing blijven gelijk. Toch liggen de tarieven in Ternat hoger dan in vergelijkbare gemeenten. Uit de omgevingsanalyse van Ternat zelf blijkt dat de aanvullende personenbelasting in Ternat 6,9% bedraagt, waar dit gemiddeld in de zogenaamde BELFIUS-cluster slechts 6,2% is. De onroerende voorheffing bedraagt in Ternat 1.275 opcentiemen, waar dit gemiddeld in de BELFIUS-culster slechts 995 is.

Toch zal de gemeente Ternat elk jaar 700.000 euro méér aan belastingen en retributies innen. Maar de LVB en sp.a-groen halen op een meer verdoken manier het geld uit de zakken van de inwoners en bedrijven van Ternat. Ondernemen, leven en zelfs trouwen en sterven wordt duurder in Ternat.

Enkele voorbeelden:

- de kostprijs voor een identiteitskaart stijgt van 12 naar 20 of soms zelfs 25 euro

- de prijs van een Kids-ID van 3 naar 7 euro

- de prijs van een rijbewijs stijgt van 20 naar 25 euro

- de prijs van een bouwvergunning stijgt van 25 naar 75 euro, voor een eenvoudig dossier zelfs van 15 naar 75 euro

- de prijs van vuilniszakken van 60 liter stijgt van 1,60 naar 2,20 euro; voor GFT-zakken van 0,50 naar 1,00 euro

- er wordt betalend parkeren ingevoerd dat 100.000 euro per jaar moet opbrengen

- de tarieven voor het zwembad werden reeds fors verhoogd

- het containerpark wordt fors duurder

- wie voor de openbare weg tijdelijk nodig heeft, bijvoorbeeld om een container te plaatsen bij een verbouwing, moet daar vanaf nu voor betalen.

De gemeente verhoogt ook sterk de “de prijs van de liefde” en “de prijs van de dood”.

De prijs van de liefde: tot nog toe was huwen binnen de kantooruren gratis, buiten de kantooruren kostte dit 50 euro, een trouwboekje kostte 15 euro. Nu wordt het 50 euro voor een trouwboekje, 100 euro voor huwen binnen de kantooruren en 150 euro buiten de kantooruren. Indien het met receptie is, komt er telkens 100 euro bij.

De prijs van de dood: begraven worden in Ternat wordt dubbel zo duur. Zo stijgt een gewone grafconcessie voor één persoon voor twintig jaar van 250 naar 500 euro.

Je kan maar beter voor 1 januari 2014 huwen in Ternat of begraven worden!

Ook ondernemers worden sterk getroffen door belastingverhogingen:

- milieuvergunningen klasse 3 verdubbelen van 50 naar 100 euro, , klasse 2 gaat van 100 naar 300 euro, klasse 1 van 250 naar 1.500 of soms zelfs 2.000 euro

- het minimumtarief voor ongeadresseerd drukwerk verdubbelt van 25 naar 50 euro; de totale opbrengst stijgt zelfs van 17.050 euro naar 200.000 euro

- de standgelden op de markt verdubbelen

- de bedrijfsoppervlaktebelasting blijft ongewijzigd op hetzelfde hoge bedrag van 704.000 euro per jaar.

De schepen van financiën geeft zelf tot dat 53% van de belastingverhogingen door de eigen inwoners gedragen zal worden.

Ternat verhoogt hiermee al voor de derde legislatuur op rij fors de belastingen: in 2001 de personenbelasting met 15% en de onroerende voorheffing met 38%, in 2007 door de invoeruing van de bedrijfsoppervlaktebelasting, goed voor 704.000 euro en nu in 2013 opnieuw door alle kleine belastingen en retributies te verhogen plus de invoering van enkele nieuwe, goed voor opnieuw 700.000 euro per jaar.

2. De gemeentelijke schulden exploderen, van 7,9 miljoen euro in 2011 naar 21,1 miljoen euro in 2018

 Ondanks de forse belastingverhoging, goed voor 6 x 700.000 euro of 4,2 miljoen euro in het totaal, explodeert de gemeentelijke schuld.

 In 2011 bedroeg de gemeentelijke schuld 7.931.171,02 euro. Op het einde van de legislatuur zal de schuld 21.138.895,62 euro bedragen.

3. Geen structurele besparingen

 Ternat pretendeert te kunnen besparen op personeel door efficiënter te gaan werken en ook door gemeente en OCMW samen te laten werken. Het aantal personeelsleden in de gemeente neemt echter nog toe: van 104,75 voltijdse equivalenten in 2014, naar 108,75 in 2015 en terug 105,45 in 2018. In het OCMW blijft het aantal personeelsleden constant op 39,40. Van efficiënter werken is dus geen sprake.

4. Geen ruimte meer voor investeringen vanaf 2017

 In 2013, 2014 en 2015 wordt er fors geïnvesteerd, vooral in het megalomane nieuw administratief centrum en de omgevingsaanleg. Vanaf 2017 vallen de investeringen echter stil: 1,4 miljoen in 2017, 1 miljoen in 2018 en nog 660.000 in 2019.

5. Geen toekomstgerichte aanpak

 In de eigen omgevingsanalyse haalt Ternat aan dat er steeds meer alleenstaanden zijn, vaak ouderen en alleenstaande moeders met kinderen. De vergroening en vergrijzing neemt toe. Er is hierdoor nood aan meer kinderopvang, meer serviceflats, meer plaatsen in rusthuizen, een dienstencentrum… Ternat neemt echter geen enkel initiatief om de maatschappelijke uitdagingen toekomstgericht aan te pakken.

6. Kiezersbedrog door sp.a-groen en LVB

 Heel wat zaken uit het verkiezingsprogramma van de meerderheidspartijen worden niet of nauwelijks uitgevoerd.

 Enkele voorbeelden uit het programma van de LVB:

1. “De aanleg van bijkomende fietspaden wordt de eerste prioriteit.” -> nergens in het meerjarenplan is bijvoorbeeld sprake van een fietspad op de Bodegemstraat, Fossebaan of Sluisvijverstraat-Nieuwbaan

2. “LVB verbindt zich tot een actieprogramma om combinaties van woonvormen (groot/klein, goedkoop/duur, kangoeroe-woningen, woongroepen voor senioren) te realiseren. Bouwers en verbouwers zullen wij aanmoedigen om hun woning levensloopbestendig te maken.” -> niets van terug te vinden in het meerjarenplan

3. “Met extra inspanningen willen wij het tekort aan woningen voor starters, senioren en mensen met een laag inkomen wegwerken.” -> niets van terug te vinden in het meerjarenplan

4. “Op vlak van kinderopvang zetten we stappen om de opvangplaatsen uit te breiden en aan te passen aan het drukke leven van jonge ouders en aan de steeds flexibeler arbeidsmarkt.” -> niets van terug te vinden in het meerjarenplan

5. “De dorpskernen in onze gemeente willen wij herwaarderen.” -> de markt van Ternat en het kerkplein van Lombeek worden niet heraangelegd

6. “Om de talenten van jongeren ten volle te ontwikkelen, zijn er plannen om de Academie voor woord, muziek en dans te verruimen.” -> niets van terug te vinden in het meerjarenplan

7. “Om onze ambitie voor een lerende gemeente te verwezenlijken, hebben we een optimale benutting van kennis, kunde en innovatie nodig. Om dit te bereiken zoeken wij een constructieve link met het hoger onderwijs, ondernemers en bedrijven.” -> niets van terug te vinden in het meerjarenplan

8. “Waar nodig, zullen de openingsuren worden bijgestuurd.-> niets van terug te vinden in het meerjarenplan

 Enkele voorbeelden uit het programma van sp.a-groen:

1. “De markt van Ternat zou een echte marktplaats moeten worden.” -> de markt wordt niet heraangelegd

2. “De bedrijventerreinen verduurzamen is een evidente optie via stimulerings en sanctioneringsmaatregelen voor verdichting en duurzaam energiegebruik.” -> niets van terug te vinden in het meerjarenplan

3. “Ondersteunend beleid om landbouwbedrijven te laten samenwerken voor de productie van groene stroom (biogas), lokale afzetmarkten te organiseren en kringloopboerderijen te creëren.” -> niets van terug te vinden in het meerjarenplan

4. “De lokale overheid ondersteunt de gezamenlijke productie van hernieuwbare energie (wind, zon, warmtekracht, geothermie) door coöperatieve initiatieven te ondersteunen. Ze trekt windproductie aan door locaties aan te bieden en actief producenten te zoeken.” -> niets van terug te vinden in het meerjarenplan

5. “De straten met doorgangsverkeer moeten allen fietspaden en voetpaden krijgen.” “Alle wegen buiten de zones 30 krijgen een afgescheiden fietspad.” -> nauwelijks budget voor fietspaden en voetpaden, zo is er geen sprake van een fietspad op de Bodegemstraat, Fossebaan of Sluisvijverstraat-Nieuwbaan

6. “Om ouderen in staat te stellen in eigen wijk of dorp te blijven wonen, ontplooit de gemeente woonzorgzones met een mix van woontypes, zorgwoningen en een ‘zorgkruispunt’.” -> niets van terug te vinden in het meerjarenplan

7. “Verenigingen vragen terecht naar duurzame financiering: ze moeten kunnen plannen op lange termijn en dus niet van project naar project spartelen om te overleven.” -> niets van terug te vinden in het meerjarenplan

8. De gemeente voert proactief beleid rond de bedrijventerreinen in de gemeente en trekt gericht duurzame bedrijven aan, bijvoorbeeld zij die dichtbij kunnen afzetten.” -> niets van terug te vinden in het meerjarenplan

9. “De gemeente maakt wonen betaalbaarder door actief als actor op te treden. Nieuwe instrumenten moeten de trend van steeds duurder wonen keren.” “De gemeente kan terug meer vat krijgen op de woningmarkt door gericht gronden en eigendommen aan te kopen en te verbouwen via een rollend woningfonds, haar gronden in eigen beheer houden via recht van opstal.” -> niets van terug te vinden in het meerjarenplan

10. “Via slimme renovatiepremies en sociale Verhuurkantoren kan het lokale bestuur energiezuinige renovatie stimuleren.” -> niets van terug te vinden in het meerjarenplan

11. “Nieuwe woonvormen ondersteunen. Vormen van samen-wonen en woningdelen zijn oplossingen voor fenomenen als vergrijzing en gezinsverdunning in combinatie met intensief ruimtegebruik. Generatiewonen: Kangoeroewonen en 2 en 3 G(eneratie)-wonen: Woonvormen waarbij verschillende generaties, niet noodzakelijk familie van elkaar, apart maar samen onder één dak wonen en elkaar helpen. Dergelijke projecten worden gestimuleerd en gemeentelijke voorschriften worden aangepast. Abbeyfield-woningen is kleinschalig groepswonen voor ouderen. De bewoners vinden in hun Abbeyfield-huis een evenwicht tussen privé leven en leven in gemeenschap.” -> niets van terug te vinden in het meerjarenplan

12. “Daarbij worden inefficiënte belastingen en heffingen geschrapt en vervangen door een meer beperkt pakket dat verduurzaming en sociale rechtvaardigheid stimuleert.” -> niets van terug te vinden in het meerjarenplan

13. “De gemeente moet structureel aan schuldafbouw doen. Tegelijk moet er ruimte blijven voor investeringen met een korte terugverdientijd en voor gerichte publiek-private samenwerkingen (PPS) die effectief win-win zijn.” -> de schulden exploderen

 Wie zo weinig zaken uit zijn programma realiseert, pleegt kiezersbedrog. Het is opnieuw van “veel beloven en weinig geven, doet de … in vreugde leven.”

 7. Te weinig investeringen nuttig voor de mensen

 CD&V en Volks vindt het meerjarenplan tenslotte veel te mager. Heel wat essentiële zaken ontbreken:

- geen afdoende budget voor voetpaden en fietspaden. Zo is er niets voorzien voor een fietspad op de Sluisvijverstraat-Nieuwbaan, Fossebaan of Bodegemstraat.

- geen heraanleg markt Ternat en kerkplein Lombeek

- geen extra plaatsen in serviceflats of bejaardenzorg

- geen extra plaatsen voor kinderopvang

- geen budget voor geluidsschermen

- niets over de heraanleg van de spoorwegovergang op de Assesteenweg

- geen camerabewaking

- geen carpoolparking aan de E40, geen oplossing voor parkingtekort stationsomgeving Essene-Lombeek

 Om al deze redenen kon CD&V en Volks dit meerjarenplan niet goedkeuren.